Goal Project - Server - Moduł zarządzania danymi

System analityczny wspomagający pracę umysłową człowieka.

Cel projektu

Javowy interfejs wejściowo–wyjściowy w formie biblioteki dla pre-processingu (np. konwersji) danych wejściowych używanych w obliczeniach komputerowych systemów wspomagających podejmowanie decyzji.

W szczególności zadaniem modułu jest umożliwienie reprezentacji różnorodych rodzajów informacji związanych z przetwarzaniem danych w wielu postaciach. Uniwersalny charakter modułu ma pozwolić na jego przyszłe rozwijanie pod kątem dodawania funkcjonalności czy zwiększania wydajności systemu.

Aktualności >>>