Notatki

Notatki ze spotkań

Notatka ze spotkania 15-02-2005

Autor: Marek Zięba

Data spotkania: 15-02-2005

Data wykonania: 16-02-2005

 1. Musi powstać dokument opisujący sposób pracy, m. in.:
  • czym pisana będzie dokumentacja? (DocBook / HTML)
  • jakie programy chcemy wykorzystać? (CVS / Subversion, .Project / PHPProject)
  • jak będziemy zarządzać projektem?
  • czy wykorzystamy do specyfikacji wymagań Dres-a?
 2. Stworzyć szablony dokumentów, np.:
  • cotygodniowych od każdej osoby uczestniczącej w projekcie
  • podsumowania powyższych notatek (dla "szefów")
  • Szablon ma być prosty, np. tygodniowe notatki:
   • data
   • "hasło" (tzn. w jedynym zdaniu co się robiło)
   • krótki opis wykonanej pracy
 3. Czy lista dyskusyjna działa? Jeżeli nie to zwrócić się do Jakuba Gorgolewskiego.
 4. Ustalić konkretnie kto czym będzie się zajmował / co będzie robił? (szczgólnie jeżeli chodzi o menedżerów). Przykładowe funkcje:
  • ktoś odpowiedzialny za stronę WWW (nie musi robic jej sam ale dbać o jej aktualność)
  • ktoś odpowiedzialny z listę dyskusyjną
 5. Musimy wykonać "zgrubny projekt"
  • może być w UML-u
  • może bazować na poprzednim roku
  • ustalić dosyć proste cele na początek, potem zastanowimy się w którym kierunku dalej rozwijać projekt
 6. Szefem projektu zostaje ...(tada)... Marek Zięba
 7. Przygotować 45 minutowe "seminaria"
  • Pan Krzysztof Dembczyński:
   • dlaczego potrzebny jest taki system
   • WEKA
   • jak wygląda eksperyment z zastosowaniem takiego systemu
  • Studenci:
   • J2EE
   • JBoss
   • WEKA
   • co zostało zrobione w projekcie rok temu
   • jak możnaby wykorzystać Linuksa do utworzenia klastra
   • szkolenia (to raczej osobno od "seminariów)
 8. Praca w przyszłym semestrze:
  • tygodniowo 6 godzin zajęć (6 x 45 minut)
  • przyszli inżynierzy powinni poświęcić na projekt około 2 godziny dziennie
  • menedżerzy powinni motywować ich do zdobywania wiedzy a nie poganiać terminami
  • zastanowić się nad przeprowadzeniem jakiegoś małego projektu wstępnego w JBoss-ie
  • pierwsze 1-2 miesiące poswięcone będą głównie na zdobywanie wiedzy ale równocześnie powinny być "małe kroki" w projekcie (np. działający klaster, dodanie pojedyńczej klasy z Weki)
 9. Menedżerzy - zastanowić się nad pytaniami dotyczącymi specyfikacji wymagań do:
  • pana Dembczyńskiego
  • doktora Stefanowskiego
  • doktora Słowińskiego
 10. Wstępna data kolejnego spotkania menedźerów z prowadzącym projekt: wtorek, 22.02.2005, 10:00
  • Tematy:
   • specyfikacja wymagań
   • scenariusze użycia
   • harmonogram

Notatka ze spotkania 23-02-2005

Autor: Marek Zięba

Data spotkania: 23-02-2005

Data wykonania: 26-02-2005

 1. Uwagi dotyczące specyfikacji wymagań
  • Przeredagować zdanie we wprowadzeniu, w którym pojawia się Mathlab, tak aby nie powodowało ono wrażenia, że chcemy z nim konkurować.
  • W wymaganiach brakuje zarządzania dostępem do bazy danych.
  • Możnaby dodać informatyczne, skoro pojawia się w akronimach słowo "broker".
 2. Będziemy w projekcie stosowali przyrosty, na początku coś prostego, bez ingerencji klienta w przebieg obliczeń.
 3. Należy zastanowić się czy chcemy przeglądać wyniki obliczeń graficznie, na początku na pewno będzie to jakiś prostszy sposób, na przyklad wypisanie obliczeń do pliku lub na ekran konsoli.
 4. Należy poszykać jakiegoś darmowego modułu konsoli, żeby nie wkladać w to niepotrzebnie zbyt wiele pracy - zadanie przydzielone do Jakuba Sucheckiego.
 5. System logowania do systemu zostawiamy na koniec, ma niski proirytet.
 6. W pierwszych dwóch tygodniach powinniśmy skumulować szkolenia dla inżynierów. Po pierwszym spotkaniu i ustaleniu z nimi godzin powinna powstać dokładny ich harmonogram.
 7. Na pierwsze dwa spotkania przychodzą wszyscy, potem trzeba sprawdzić jakie piątkowe zajęcia ewentualnie odpadają i rozpisać kto kiedy się spotyka w piątek.
 8. Zainteresować się nakładką na Eclipse, związana z JBossem (chyba nazywa się Lone(Long?)Boss).
 9. Możnaby pomyśleć o spotkaniu ze studentami, którzy twożyli projekt w zeszłym roku, ale dopiero kiedy rozeznanie w projekcie będzie lepsze.
 10. Spotkanie organizacyjne: 4 marca (8.00, 426)
 11. Plan seminariow:
  • budowa klastra - Maciej Zięba
  • j2ee - Jakub Suchecki (11 marca)
  • jboss - Marek Zięba (1 kwienia)
  • weka - Maciej Zięba (1 kwienia)
  • uruchomić jboss (goalproject) - Marek Zięba
  • zapoznanie się z wszystkimi technologiami
 12. Cele, które należy zrealizować do 8 kwietnia (po myślniku odpowiedzialny za to student TWO).
  • wprowadzenie - Krzysztof Dembczyński (11 marca)
  • prosta konsola (rozpoznac dostepne komponenty) - Jakub Suchecki
  • weka (podlaczenie do goalproject) - Maciej Zięba
  • weka - Maciej Zięba (1 kwienia)
  • goalproject - prezentacja osiągnięć zespołu inżynierskiego (8 kwietnia)
 13. Technologie do rozpoznania:
  • prosta konsola (rozpoznac dostepne komponenty) - Jakub Suchecki
  • weka (podlaczenie do goalproject) - Maciej Zięba
  • jboss (goalproject) - Marek Zięba
 14. Dokumentacja projektu ma być tworzona w DocBook-u.
 15. Strone projektu prowadził będzie Andrzej Marcinkowski, który już zrobił do tego przymiarkę.
 16. Można pomyśleć o wykorzystaniu projektu Condor - www.cs.wisc.edu/condor/
 17. Omówiliśmy przykładowy scenariusz wykorzystania WEKA-i.

Notatka ze spotkania 04-03-2005

Autor: Marek Zięba

Data spotkania: 04-03-2005

Data wykonania: 04-03-2005

 1. Omówiliśmy sytuację studentów inżynierskich jeżeli chodzi o sesję zimową. Niestety żaden z nich nie zakończył jeszcze sesji. Wszyscy czekają na wyniki egzaminu z Systemów Baz Danych, mają również pojedyńcze projekty do zrealizowania.
 2. Ustaliliśmy kierowników zespołów:
  • kierownik zespołu TWO: Marek Zięba,
  • kierownik zespołu inżynierskiego: Andrzej Marcinkowski.
 3. Wszystkie osoby pracujące w zespole powinny przygotowywać co tydzień raport podsumowujący swoją pracę w danym tygodniu i przesyłać go do kierownika swojego zespołu.
 4. Kierownicy na podstawie przysłanych notatek sporządzają raport swojego zespołu i przesyłają go do Krzysztofa Dembczyńskiego oraz umieszczają jego kopie w repozytorium.
 5. Kierownik uczestniczący w danym spotkaniu powinien sporządzać z niego notatkę i przesyłać ją na listę mailingową oraz umieszczać ją w repozytorium. Jeżeli w spotkaniu uczestniczy kierownik zespołu TWO, to jest to jego obowiązek, jeżeli uczestniczy tylko kierownik zespołu inżynierskiego, to zadanie to spada na niego.
 6. W miarę możliwości kierownik zespołu TWO powinien przygotowywać plan zbliżającego się spotkania i określać co powinno być na nim wykonane.
 7. Przedstawiliśmy studentom inżynierskim ogólny zakres obowiązków studentów TWO, to jest:
  • zarządzanie projektem i organizacja pracy,
  • przygotowanie infrastruktury projektu - repozytorium, strona WWW,
  • przeprowadzenie szkoleń i prezentacji,
  • rozpoznawanie technologii,
  • motywowanie do pracy :) .
 8. Ustaliliśmy, że stroną WWW zarządza Jakub Suchecki, natomiast prowadzi ją Andrzej Marcinkowski. Odpowiedzialnym za założenie repozytorium, utowrzenie kont na nim oraz wszelkie związane z nim sprawy jest Marek Zięba.
 9. Organizwane będą szkolenia wspólne dla wszystkich studentów inżynierskich pod opieką specjalności TWO, prowadzone przez studentów tej specjalności. Będą one obejmowały następujące tematy:
  • cvs / svn(subversion),
  • Ant,
  • JavaDoc / Doxygen,
  • DocBook / Latex,
 10. Organizowane będą również szkolenia z technologii wykorzystywanych tylko przez niektóre grupy. Dla chętnych będzie możliwość chodzenia na nie.
 11. Po zakończeniu szkoleń, to jest od 6 maja, odbywać się będą prezentacje poszczególnych projektów prowadzone przez studentów inżynierskich. Prezentacja naszego projektu ma odbyć się w piątek 13 maja :)
 12. Szczegółowe informacje na temat dat szkoleń oraz dodatkowe informacje zostaną przesłane przez Krzysztofa Dembczyńskiego na listę mailingową.
 13. Harmonogram najbliższych zajęć:
  • 11-03-2005 - wstępna prezentacja prowadzona przez Krzysztofa Dembczyńskiego, prezentacja na temat J2EE Jakuba Sucheckiego,
  • 18-03-2005 - Krzysztof Dembczyński będzie nieobecny, szkolenia, spotkanie studentów TWO i inżynierskich,
  • 01-04-2005 - prezentacja dot. WEKA - Maciej Zięba, prezentacja, prezentacja dot. JBoss - Marek Zięba,
  • 08-04-2005 - prezentacja dotychczasowych osiągnięć zespołu inżynierskiego.
 14. Cele, które należałoby zrealizować do 08-04-2005:
  • działający JBoss (Goal Project) - kontakt do osoby pracującej nad projektem w zeszłym roku: Michał Palacz,
  • budowa i uruchomienie klastra komputerów,
  • dodanie do projektu klasy z WEKA-i, w jakimś stopniu jest to już zrealizowane,
  • wyszukanie i dołączenie do projektu prostej konsoli Java-owej, dającej możliwość wczytania pliku ze skryptem lub bezpośredniego wpisywania poleceń,
 15. Zadania do wykonania (dla kierownika TWO):
  • sporządzić dokument opisujący organizację i infrastrukturę projektu, powinien on zawierać zakres odpowiedzialności poszczególnych osób (draft powinien być gotowy na następne spotkanie),
  • sporządzić szablon notatki i raportu,
  • przekształcenie specyfikacji wymagań do DocBook-a,
  • sporządzenie harmonogramu do 08-04-2005,
  • dokument opisującu ogólną architekturę projektu (początkowo opis architektury zeszłorocznego projektu - konieczność dokładne zapoznania się z nim).
 16. Specyfikacja wymagań, harmonogram i opis architektury powinny być ogólno dostępne, czyli należy umieścić je na stronie www.
 17. Wspomniany został temat konkursu, w którym projekt mógłby wziąć udział (Knowledge Discovery Cup?), jednak z powodu nieobecności Jakuba Dolnego, który mógłby być głównie zainteresowaną nim osobą temat nie był rozwijany szczegółowo.
 18. Przed każdą prezentacją wszyscy powinni zapoznać się chociaż z podstawowymi informacjami na dany temat. Na następne spotkanie należy zapoznać się z J2EE. Jakub Suchecki ma przekazać w tygodniu odpowiednie materiały.
 19. Sprawy do ustalenia i rozwiązania:
  • przekazać studentom inżynierskim adres e-mail do Michała Palacza, ja niestety go nie posiadam,
  • czy będziemy korzystali z repozytorium i strony WWW na serwerze calypso czy ophelia,
  • czy korzystamy z .Project i/lub Wordpress - ustalą między sobą Jakub Suchecki i Andrzej Marcinkowski,
  • ustalić do kiedy będą przesyłana cotygodniowe raporty,
  • ustalić i przekazać studentom inżynierskim jak wejść do repozytorium z zeszłorocznym projektem.

Notatka ze spotkania 16-03-2005

Autor: Marek Zięba

Data spotkania: 16-03-2005

Data wykonania: 16-03-2005

 1. Poruszylismy temat sytuacji grupy inzynierskiej w zwiazku z zeszla sesja.
  • Andrzej Marcinkowski zakonczyl juz sesje, 3 pozostale osoby czeka jeszcze poprawka z Systemow Baz Danych.
 2. Andrzej Marcinkowski postawil .Project na jakims zewnetrznym serwerze, nie ustalilismy jednak czy bedziemy korzystac z .Project czy moze PHP Projec na serwerze Ophelia lub cyz moze z zadnego.
 3. Krzysztof Dembczynski pozostawil kwestie korzystania z Ophelii w gestii studentow. W ziwazku z tym uwazam, ze rozsadne bedzie zalozenie tam repozytorium CVS, o co postaram sie w najblizszych dniach oraz byc moze umieszczenie tam strony projektu.
 4. Przekazalismy Jakubowi Dolnemu idee wziecia udzialu w KDDCUP 2005. Dalsze decyzje w tej sprawie beda zalezaly od postepow prac i podjete beda w chwili ogloszenia konkursu.
 5. Jakub Dolny zwrocil uwage zespolu na powstanie projektu Grid WEKA, mozemy przyjrzec sie mu, jak rowniez projektowi Parallel WEKA, i odnosic sie do nich w naszych projekcie.
 6. Na nastepnym spotkaniu w pelnym gronie, to jest 01.04.2005, odbeda sie trzy prezentacje, Jakuba Sucheckiego, Macieja Zieby i Marka Zieby.
 7. Autorzy prezentacji powinni znacznie wczesniej zaproponowac i podeslac materialy do nauki swojego tematu dla pozostalych czlonkow zespolow.
 8. Zadaniem kierownika TWO jest rozpowszechnienie najnowszej wersji projektu Goal Project. Ma sie ona pojawic na poczatku przyszlego tygodnia w repozytorium zeszlorocznego projektu.
 9. Krzysztof Dembczynski przekazal mi posiadana wersje projektu Goal Project, ktora mam przeslac na wskazany przez inzynierow serwer lub dostarczyc im na plycie CD.
 10. Ustalilismy, ze zespol inzynierski, a zapewne wszyscy studenci pod opieka TWO, ma niewielka wiedze na temat repozytorium/CVS, co stanowi istotna wskazowke do poprowadzenia w piatek szkolenia z tego zakresu.
 11. Szkolenie bedzie najprawdopodobniej w duzym stopniu oparte na materialow, ktore pan Dawid Weiss przygotowal na przedmiot Zarzadzanie Wymaganiami i Wytwarzaniem Oprogramowania.
 12. Powstaly harmonogram nalezy uzupelnic i uszczegolowic.
  • kto jest odpowiedzialny za jaka czesc projektu i w jakich terminach powinien swoja prace wykonac,
  • wieksza szczegolowosc w opisie zadan do wykonania w pierwszym przyroscie.
 13. Nalezy powaznie potraktowac sprawe przysylania raportow. Raporty beda umieszczane w repozytorium, jak tylko zostanie ono utorzone. Proponuje aby w tym tygodniu byly jeszcze jednak przeslane na liste mailingowa, a pozniej przeniesiemy je do repozytorium. Wstepnie ustalilismy, co nastepuje:
  • studenci inzynierscy i TWO przesylaja do kierownikow (umieszczaja w repozytorium) swoich zespolow raporty tygodniowe w piatek do godziny 16.00.
  • kierownicy przygotowuja na ich podstawie raport dla calej grupy i umieszczaja go w repozytorium do godziny 18.00 w piatek,
 14. Krzysztof Dembczynski przedstawil sposob oceny studentow:
  • czlonkowie zespolow inzynierskiego i TWO:
   • 50% - jakosc wykonanego projektu/dla TWO jakosc zarzadzania projektem,
   • 50% - uczestnictwo w pracy, na ktore sklada sie:
    • 20% udzial w spotkaniach
    • 30% przygotowanie projektu
  • kierownicy zespolow:
   • 20% - udzial w spotkaniach
   • 20% - raport wlasny
   • 20% - raport calego zespolu
   • 40% - postep prac
 15. Struktura katalogow, ktora bedzie znajdowala sie w repozytorium ma byc opisana w dokumencie opisu pracy.
 16. Struktura raportu calego zepsolu bedzie musiala byc zmieniona. Nie powinno on polegac na wymienieniu tego, co przez kogo zostalo zrealizowane, ale skupiac sie na podsumowaniu prac zespolu jako calosci. Postepow lub braku postepow oraz ich przyczyn.
 17. Nalezy przeslac raport z prac dla dr Jaszkiewicza.
 18. Zostalo wyjasnione, ze nie ma mozliowsci drukowania materialow i pomocy na uczelni.
 19. Znalazlo sie juz kilka komputerow do budowy klastra, ale beda dalszeich poszukiwania.
 20. Przeprowadzona zostala prezentacja Krzysztofa Dembczynskiego.
 21. Kwestie do ustalenia i rozwiązania, zadania do zrealizowania:
  • poprawienie struktury raportu calego zespolu,
  • sporzadzenie raportow za biezacy okres,
  • przeslanie raportow dla dr Jaszkiewicza,
  • utworzenie repozytorium i jego struktury katalogow na serwerze Ophelia,
  • przygotowanie dokumentu opisu pracy,
  • przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat cvs/svn.

Notatka ze spotkania 01-04-2005

Autor: Marek Zięba

Data spotkania: 01-04-2005

Data wykonania: 02-04-2005

 1. Pan Dembczynski przekazal informacje, o tym ze w repozytorium na Ophelii znajduje sie najnowsza wersja zeszlorocznego projektu z dolaczona klasa WEKA-i.
  • ustawienia dla cvs-a znajduja sie na stronie: http://ophelia.cs.put.poznan.pl/mambo/index.php?option=content&task=category§ionid=4&id=15&Itemid=40
  • w module poza projektem znajduja sie rowniez plik opisujace sposob uruchomienia aplikacji na JBoss-ie - INSTALL oraz plik opisujacy jak utworzyc z zawartosci cvs-a projekt, ktory mozna uruchomic w Eclips-ie - Goal-instr.txt
 2. Zostalo ustalone, ze Iwo Gluchowski przyjdzie do PON-u w poniedzialek miedzy godzinami 10.00-16.00 w celu zapoznania sie z posiadanymi przez Pana Dembczynskiego starymi komputerami oraz rozpoczecia prac nad tworzeniem klastra.
 3. Odbyly sie prezentacje na temat WEKA i JBoss.
 4. Prezentacja Jakuba Sucheckiego na temat J2EE zostaje przesunieta na nastepne spotkanie piatkowe.
 5. Kazdy ma sprobowac uruchomic sciagnieta z cvs-a wersje zeszlorocznego projektu korzystajac ze znajdujacych sie tam instrukcji.
 6. Ustalilismy, ze spotkamy sie w Niedziele o godzinie 16.00 w celu wspolnego omowienia i rozwiazania problemow i zagadnien zwiazanych z uruchomieniem zeszlorocznego projektu oraz lepszego zrozumienia dzialania aplikacji.
  • spotkanie odbedzie sie w mieszkaniu, w ktorym mieszkam ja i moj brat, to jest na Os.Orla Bialego 119/5,
  • dojazd mozliwy jest tramwajami 1,5,3,4 wysiada sie na przystanku Zegrze II, mieszkanie znajduje sie w desce (dlugim bloku) biegnacej rownolegle do trasy linii tramwajowych.
 7. Jakub Suchecki powinien jak najwczesniej w przyszlym tygodniu zajac sie utworzeniem repozytorium SVN oraz wspolnie z Andrzejem Marcinkowskim rozpoaczac prace nad strona projektu. Niech skontaktuja sie w celu omowienia potrzebnych do wykonania prac i mozliwych koncepcji. Jakub powinien tez przekazac Andrzejowi adres e-mail do Jakuba Grocholewskiego.
 8. W przyszlym tygodniu spotkanie piatkowe rozpocznie sie ponownie o godzinie 11.15 ze wzgledu na szkolenia przeprowadzana dla studentow 3 roku.
 9. Panu Dembczynskiemu nalezy przeslac notatke ze spotkania, cotygodniowy raport oraz harmonogram na nadchodzacy tydzien.
  • notatka zostala wykonana :)
  • czekam na raporty od czlonkow zespolu 3 roku i swojego w celu sporzadzenia raportu cotygodniowego, w zwiazku z czym poganiam was panowie,
  • dokladny harmonogram prac sporzadzimy jutro na spotkaniu z inzynierami,
 10. Po wyjsciu Pana Dembczynskiego mielismy ustalic zakres zadan, ktore wspomniane byly w notatce z nieformalnego spotkania TWO. Ustalilismy, ze zadania te maja byc wykonane do wtorku 04-03-2005 do godziny 20.00. Zakres prac do wykonania znajduje sie w kolejnych punktach notatki.
 11. Zadania dla Andrzeja Marcinkowskiego:
  • postawic w Linux-ie baze PostgreSQL i napisac program w Java-ie, ktory za pomoca JDBC laczy sie z ta baza, zadaje jakies zapytanie, wstawia krotke, usuwa krotke, modyfikuje krotke i wyswietla informacje na temat wykonywanych operacji,
  • rozwiazaniem zadania bedzie napisany program oraz krotka notatke na temat przebiegu prac z PostgreSQL, ewentualnych problemow, sugestii i uwag,
  • Andrzej ma sie rowniez skontaktowac z Jakubem Sucheckim w celu ustalenia czy bedziemy korzystali z napisanego przez niego systemu opartego na WordPress czy moze strona bedzie generowana automatycnzie na podstawie zawartosci repozytorium(jezlei tak, to maja oni ustalic w jaki sposob wykonywana jest taka operacja),
  • Jakub Dolny przekaze informacje na temat przykladowej struktury danych WEKA-i, w celu rozpoczecia prac nad stworzeniem odpowiednich tabel w bazie danych.
 12. Zadania dla Iwo Gluchowskiego:
  • Iwo zdecydowal sie na wykorzystanie dystrybucji Slackware linuxa a wiec jego zadaniem jest maksymalne zmniejszenie jego objetosci i zbednych uslug, ale rowniez postawienie na takiej okrojonej wersji serwera JBoss,
  • nastepnie Iwo ma sporzadzic krotka notatke na temat tego co udalo mu sie zrobic oraz ewentualnych uwag, sugestii, watpliwosci.
 13. Zadania dla Jakuba Dolnego:
  • zapoznac sie z rozdzialami zeszlorocznej pracy inzynierskiej poswieconym modulom obliczeniowym, a nastepnie zapoznanie sie z przykladami takich modulow zrealizowanymi w zeszlym roku,
  • zapoznac sie ze sposobem dodania klasy pakietu WEKA i kodem dodanej juz klasy,
  • dodatkowym zadaniem w razie mozliwosci jest proba dostosowania samemu dowolnej klasy WEKA do roli modulu obliczeniowego,
  • nastepnie Jakub ma za zadanie sporzadzic notatke z przebiegu realizacji zadania, amiescic w niej ewentualne problemy lub uwagi.
 14. Zadania dla Bartosza Gluszaka:
  • przeczytanie rozdzialow zeszlorocznej pracy inzynierskiej dotyczacych stosowanego jezyka skryptowego,
  • przejrzenie przykladowych skryptow znajdujacych sie w pracy oraz w repozytorium,
  • wyszukanie w internecie kandydatow do roli modulu konsoli i wstepne zapoznanie sie z nimi (zwracam tutaj uwage Jakubowi Sucheckiemu, ze powinien rowniez zajac sie ta czescia zadania i wspolpracowac z Bartkiem),
  • dodatkowym zadaniem ewentualnym jest sporzadzenie wlasnego skryptu,
  • sporzadzenie notatki z wykonanej pracy, zamieszczenie w jej wlasnych uwag na tamat jezyka skryptowego, pomyslow na ewetualne zmiany w nim oraz krotkich informacji na temat znalezionych modulow konsoli.
 15. W niedziele na spotkaniu ustalimy czy odbedzie sie rowniez spotkanie we wtorek.
 16. Chetnym studentom trzeciego roku zostal przedstawiony sposob wspolpracy z cvs-em przez modul wbudowany w Eclipse, pozostali studenci stwierdzili ze sa w stanie sami poradzic sobie z wyciagnieciem modulu projektu z repozytorium.
 17. Padla propozycja aby przekazac sobie inne metody kontaktu poza e-mailami, w zwazku z czym zachecam do przysylania danych kontaktowych na grupe dyskusyjna. Ponizej znaduja sie dane moje i mojego brata:
  • Marek Zieba, gg: 3644756, tel.kom. 507 078 162, tel. domowy. 0-61 879 62 76
  • Maciej Zieba, gg: 3617228, tel.kom. 506 744 440, tel. domowy. 0-61 879 62 76

Notatka ze spotkania 05-04-2005

Autor: Marek Zięba

Data spotkania: 05-04-2005

Data wykonania: 05-04-2005

 1. Wszyscy developerzy:
  • Sporządzić notatki (raporty) o zadaniach, które były do wykonania na dzisiaj.
  • Przygotować spotkanie z Michałem Palaczem
   • ustalić termin
   • wziąć ze sobą wersję projektu dostępną w CVS-ie,
   • na wszelki wypadek wziąć na J2SDK, JBoss-a i Ant-a
 2. Bartek:
  • spróbować podłączyć konsolę; do wyboru albo wysyłanie pliku ze skryptem albo bezpośrednie wpisywanie treści skryptu
  • skontaktować się z prowadzącym i zapytać co sądzi o konsoli w postaci appletu
  • sporządzić raport
 3. Iwo:
  • uruchomić JBoss-a z dowolną aplikacją o której wie że działa (np. jakaś przykładowa ze strony projektu), w celu sprawdzenia czy działa na "okrojonym" Linuksie
  • uruchomić JBoss-a z goal-project'em ściągniętym z CVS-a
  • sporządzić raport
 4. Andrzej
  • postawić MySQL-a
  • skontaktować się z Jakubem Dolnym i dowiedzieć jak może wyglądać relacja dla przykładowego problemu WEKI (najlepiej dla tej klasy którą Jakub będzie dodawał)
  • zdecydowanie się na Hibernate, SQLJ lub inne rozwiązanie i utworzenie relacji bazy danych (na podstawie informacji od J.D.)
 5. Jakub:
  • dodać własną wybraną klasę WEKI do projektu, na podstawie istniejącego już przykładu,
  • podzielić ubiegłoroczną prace inż., tak żeby ustalić obsługę interfejsu web-owego; jeśli nie zrobi tego do środy wieczorem, każdy developer musi przeczytać całość!!
  • przygotować dla Andrzeja przykładową relację (tabelę) do wykorzystania w Wece którą mógłby umieścić w bazie danych
 6. Termin do ktorego nalezy wykonac te zadania to niedziela 10-04-2005 godzina 24.00 :)

© 2005 jbossweka project