Strona usunięta

Strona istniejąca do tej pory pod tym adresem działała nielegalnie i została usunięta.
Uwaga: wszystkie dane przesłane za pośrednictwem usuniętych stron mogły zostać udostępnione osobom postronnym lub wykorzystane niezgodnie z obowiązującym prawem. Skargi i zażalenia należy kierować pod adresem e-mail kgorny@o2.pl lub biuro@wedwojeweuropie.eu albo drogą telefoniczną pod numer komórkowy + 48 (0) 790 291 121