OLSA System 1.1 Download

Nowa wersja programu:
OLSA Sytem 1.1 (18.07.2005)

[---NEW---] Nowa kolumna (wyliczana) dla każdej wyświetlanej reguły - 'Relative strength' (liczba przykładów pokrywających regułę/liczba przykładów spełniających jej część decyzyjną [%]). Dodałem ją we wszystkich tabelach zawierających reguły tj. w okienkach: 'Browse Rules', 'Search of strategy' i 'Test of strategy'.
[---NEW---] Rozbudowany moduł filtracji reguł o możliwość filtrowania po nowej wartości - 'relative strength'.
[---NEW---] Nowe opcje w menu 'View' - zrezygnowałem ze skrótu LAF (ang. look and feel) a wprowadziłem tematy (ang. theme). Teraz do wyboru jest aż 9 różnych wyglądów aplikacji: Default (System), Java, Motif, MacOS, Yellow, Blue, SkinLF 1, SkinLF 2 i My Own SkinLF  (szczególnie polecam Yellow lub Blue Theme). UWAGA! Ostatni temat umożliwia tak naprawdę wgranie dowolnego tematu ze strony http://www.javootoo.com, pod warunkiem, że zmieni się nazwę ściągniętego pliku na 'myown_themepack.zip' i podmieni istniejący plik w katalogu OLSA System.
[---NEW---] Nowy/ładniejszy wygląd okna 'About' - dodałem moje zdjęcie oraz dział 'powered by', tzn. ikony wykorzystywanych przez aplikację innych bibliotek/programów wraz z adresami ich stron WWW. Są to m.in.: SkinLF, JavooToo, JFreeChart, JCharts, Java, MySql.
[---BUG FIXED---] Czasami przy zmianie wyglądu aplikacji (View->xxx Theme) nie wszystkie komponenty odświeżały się poprawnie - teraz powinno być już OK. W przypadku błędnego odświeżenia należy ponownie wybrać z menu opcję (View->odpowiedni temat) i to rozwiąże problem w 100%.
[---BUG FIXED---] W okienku 'Browse Attributes' po kliknięciu na tabeli poza kolumną 'Decision' znikał zaznaczony wcześniej checkbox i nie wiadomo było jaki atrybut był tak na prawdę decyzyjnym - teraz zachowanie jest poprawne i OK.

W trakcie realizacji:
1. Moduł wejścia/wyjścia

Zintegrowanie OLSA System z parserem plików ISF, RLS i XML (Goal-Server) co umożliwi wczytywanie danych nie tylko z bazy danych (jak do tej pory) a z plików na dysku oraz import/eksport danych do/z bazy danych.

2. Moduł prezentacji przykładów
Dla danego przykładu wyświetlanie w dodatkowej tabeli reguł, które go pokrywają.

3. Moduł OLAP
Umożliwienie wyświetlania w dodatkowej tabeli decyzyjnej przykładów z komórki tabeli OLAP.

Do zrobienia na przyszłość:
1. Wykres liniowy i radarowy
-
wyświetlanie rzeczywistych wartości po skalowaniu (aktualnie są to wartości od 0 do 100%),
- menu pod prawym przyciskiem myszki z opcjami do wykresu.

2. Moduł szukania strategii interwencji
-
aktualnie ograniczenie do atrybutu decyzyjnego tylko typu GAIN – uwzględnić również typ COST,
- obecnie przy wyliczeniach dla negatywnych reguł wybieramy zawsze pierwszy warunek w regule – wprowadzić jakiś element losowy lub inną zasadę,

- wprowadzenie kosztów zmian na poszczególnych kryteriach oraz elementów optymalizacji.

3. Moduł testowania strategii interwencji
- aktualnie ograniczenie do atrybutu decyzyjnego tylko typu GAIN – uwzględnić również typ COST,
- obecnie przy wyliczeniach dla negatywnych reguł wybieramy zawsze pierwszy warunek w regule – wprowadzić jakiś element losowy lub inną zasadę,
- wprowadzenie kosztów zmian na poszczególnych kryteriach oraz elementów optymalizacji,
- obliczenia nie tylko dla pojedynczego przykładu ale grupy (klastra).

4. Moduł OLAP
- aktualna implementacja wyświetlania tylko dla atrybutów typu ENUMERATION – wprowadzić również INTEGER, FLOAT i może inne,
- założenie, że można wybierać ze wszystkich atrybutów, ale faktycznie tylko typu ENUMERATION (trzeba uważać),
- analiza jednego typu wartości (relacja) dla całego OLAP (ze względu na zapytania do bazy danych) – może wprowadzić wybór tej wartości dla poszczególnych atrybutów.

6. Moduł analityczny
-
umożliwienie wprowadzania przez użytkownika/decydenta kosztów zmian i możliwych wydatków,
- optymalizacja obliczeń (maksimum spodziewanej poprawy oceny przy minimalnych nakładach na zmianę),
- zaimplementowanie algorytmu generacji reguł (np. DomApriori).

 
OLSA System 1.0 (BIN) Download

OLSA System 1.0 (Kod źródłowy)

Download