System wielokryterialnego wspomagania decyzji

Praca magisterska 2005 pt. "System wspomagania wielokryterialnego wyboru oparty na regułach decyzyjnych wyindukowanych z przybliżeń relacji preferencji":

autor: mgr inż. Marcin Szeląg
promotor: prof. dr hab. inż. Roman Słowiński
koreferent: dr inż. Robert Susmaga
konsultant: mgr inż. Jerzy Błaszczyński

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania,
Informatyka, specjalność Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji

... oraz prace późniejsze