SQLf_j

English | Polski


O projekcie

Wprowadzenie

Autorzy

Dla programistów

CVS

Bugtracking system

Pobierz

1.0.16 - bieżąca wersja

1.0.14-devel - wersja rozwojowa

1.0.13-devel - wersja rozwojowa

1.0.11-devel - wersja rozwojowa

1.0.9-devel - wersja rozwojowa

Powiązane przedsięwzięcia

FSearch - aplikacja internetowaWprowadzenie

SQLf_j jest systemem rozmytych zapytań do relacyjnych baz danych. Zapytania zapisywane są w wariancie języka SQLf, który jest rozszerzeniem SQL. SQLf_j działa jako translator rozmytych zapytań, który tłumaczy je na zwykłe zapytania SQL i wykonuje za pomocą systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (obecnie MySQLPostgreSQL).

Technologia

SQLf_j został napisany całkowicie w języku Java. W pierwszej wersji zawierał parser utworzony za pomocą narzędzi flexyacc. Obecna wersja zawiera obiektowy parser utworzony za pomocą generatora SableCC.